Samverkan företag och skola

Företag kan ha mycket att lära av dagens unga och yrkesstudenter. Genom att erbjuda prao-plats kan ni få nya perspektiv på er verksamhet, samtidigt som ni bidrar till unga människors utbildning. Som företagare kan du även vara med och utveckla morgondagens utbildningar, så att de bättre stämmer överens med näringslivets behov.

Tillsammans för Agenda 2030 (2019). Godkännande finns för flickorna på bilden (se MediaFlowPro).

Elevpresentation under företags- och skolsamarbetet "Tillsammans för Agenda 2030" 2019. Foto: Anna Sigvardsson

Prao i grundskolan

I Härryda kommun har eleverna i årskurs 8 två veckors prao under vårterminen. Prao ger eleverna en viktig insyn i arbetslivet och en första egen erfarenhet av det.

Vi vill gärna ha fler företag att samarbeta med, både när det gäller prao, studiebesök och andra samverkansformer. Välkommen att kontakta
Studie- och yrkesvägledning för mer info.

Var med och påverka utbildningarna för framtidens arbetskraft

Du som företagare har möjlighet att gå med i våra lokala programråd för Hulebäcksgymnasiets yrkesutbildningar. Programråden sammanträder en gång i halvåret och har bland annat följande uppgifter:

  • hjälpa till med att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • hjälpa till med att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet.

Är du intresserad, kontakta respektive rektor för de olika yrkesprogrammen på Hulebäcksgymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..