Rekrytera till ditt företag

Som företagare är du beroende av rätt kompetens och bemanning. Genom Härryda kommun och Arbetsförmedlingen kan du få stöd med kompetensförsörjningen på olika sätt.

Hjälp med rekryteringen

Få stöd i rekrytereringen och samtidigt bidra till ansvarsfullt företagande, ofta kallat CSR – Corporate Social Responsibility. Såhär kan vi hjälpa dig:

 • Har du rekryteringsbehov?
  Vi ordnar en rekryteringsträff.
 • Söker du en viss kompetens som kräver en kort utbildning?
  Vi startar ett så kallat jobbspår - en kortare utbildning som matchar ditt behov av kompetens.
 • Vill du hitta framtida medarbetare?
  Vi ordnar en praktikant. Du testar, lär upp och har en resurs för framtiden.
 • Osäker på hur man tar emot en person med annan etniskt ursprung än svenskt?
  Vi ordnar en mentorsutbildning. Kontakta företagskoordinator

Anställa med stöd

När du anställer nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar finns möjlighet att anställa med stöd. Arbetsförmedlingen erbjuder till exempel anpassningar av arbetsplatsen, stöd av psykologer och subventionerade anställningar. Vi på arbetsmarknadsenheten kan stötta sig i kontakten med Arbetsförmedlingen.

Ta emot en praktikant

När du tar emot en person för praktik eller arbetsträning blir du en dörröppnare till arbetsmarknaden för den personen. Du får också en resurs in i företaget, som bidrar med nya perspektiv och möjligheter.

Kontakt

Radwan Alhourani, företagskoordinator på arbetsmarknadsenheten
031-724 85 46mohammedradwan.alhourani@harryda.se

Relaterad information

Härryda framtid

Företagssamverkan med skola och utbildning

Externa länkar