Praktik och arbetsträning

Genom praktik och arbetsträning kan du öka dina möjligheter att ta dig in på arbetsmarknaden. Företag med praktikant eller arbetstränande medarbetare får kompetensförstärkning och bidrar samtidigt till att fler kommer i arbete. Både arbetstagare och arbetsgivare har stöd av arbetsmarknadsenheten genom hela perioden.

Arbetsträning/praktik

Arbetsträning/praktik kan ske på kommunala och privata arbetsplatser som till exempel:

  • Hos servicelaget som arbetar med yttre miljö
  • På äldreboende med tvättservice
  • Inom trädgårdsskötsel
  • Inom föreningslivet

Härryda Trädgårdar

Rävlanda Trädgård och Råda Trädgård erbjuder arbetslivsinriktad trädgårdsrehabilitering i en naturnära och grön miljö.

Mer information och intresseanmälan Pdf, 346.8 kB.

Ungdomsjobb

Ungdomsjobb är en satsning i Härryda kommun som initierats av kommunstyrelsen för att förebygga ungas utanförskap.

Ungdomsjobb innebär att ungdomar mellan 15 och 20 år får en möjlighet att i sex månader jobba extra under helger och kvällar samt under lov på en arbetsplats som är utvald av Härryda kommun. Arbetsplatsen kan vara en kommunal eller privat arbetsplats som kan tänka sig att ställa upp för den unge. Ungdomen får en handledare på plats och har kontinuerligt kontakt med handläggaren för ungdomsjobb under tiden som ungdomsjobbet pågår.

Tanken med ett ungdomsjobb är att ge ungdomar i riskzon en möjlighet att få en bra introduktion till vuxen- och arbetslivet och en attraktiv sysselsättning på fritiden. Detta ska leda till att ungdomarna får en stärkt självbild och en känsla av att vara delaktiga och behövda.

Ungdomsjobb initieras av den personal på skola, fritid eller socialtjänst som har kontakt med ungdomen.