Arbetsmarknadsenhet

Vi arbetar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun. Vår målsättning är att öka människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sociala sektorns enheter och näringslivet.

Vi vänder oss till:

  • arbetssökande ungdomar och vuxna (18-65 år)
  • personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering
  • personer i behov av språkpraktik

Vi hjälper till med:

  • coaching - individuellt/grupp
  • att hitta rätt jobb, utbildning eller praktik
  • arbetsgivarkontakter
  • att marknadsföra sig själv
  • att lyckas på anställningsintervjun

Vi utför arbetslivsinriktad rehabilitering genom träningsplatser och praktikplatser. Administrerar arbetsmarknadsanställningar, feriejobb, arbetspraktik, ungdomsjobb och ungdomstjänst. 


Anpassningar under covid-19.

Arbetsmarknadsenheten följer noggrant utvecklingen av corona-pandemin och anpassar verksamheten efter aktuella riktlinjer.

För att läsa mer om hur vi arbetar under corona-pandemin, läs Så här arbetar Härryda kommun under corona-pandemin.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Snabbt stöd till arbetssökande med försörjningsstöd

Du som har försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska inom sju arbetsdagar få en inbjudan till ett informationsmöte på arbetsmarknadsenheten.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06
carin.samuelsson@harryda.se

Marie Janson,
samordnare
031-724 89 16
marie.janson@harryda.se
Hasti Naderifar,
handläggare/jobbcoach
031-724 87 38 
hasti.naderifar@harryda.se

Lisa Östensson,
handläggare/jobbcoach
031-724 84 53lisa.ostensson@harryda.se

Ida Elvin
handläggare/jobbcoach
031-724 88 34
ida.elvin@harryda.se

Marie André
handläggare/jobbcoach
031-724 84 28
marie.andre@harryda.se

Veronika Karlsson, handläggare/jobbcoach
031-724 61 20
veronika.karlsson@harryda.se

Rickard Helgegren
handläggare/ jobbcoach/ företagskoordinator,
ungdomar 18-25 år, ungdomsjobb, ungdomstjänst
031-724 89 19
rickard.helgegren@harryda.se

Klara Ferarra
handläggare/ jobbcoach projektet Premiär i kommun
031-724 88 35
klara.ferarra@harryda.se

Radwan Alhourani Mohammed
företagskoordinator
031-724 85 46
mohammedradwan.alhourani@harryda.se

Nicolai Valdaserides
handledare servicelaget
0721-450657 
nicolai.valdaserides@harryda.se
Mikael Tikman
handledare servicelaget
031-724 89 88
mikael.tikman@harryda.se

Jane Åhrén,
handledare intern arbetsträning
031-724 61 73 jane.ahren@harryda.se
Susanne Gugger
handledare Härryda trädgårdar
031-724 89 89
susanne.gugger@harryda.se

Josefin Haraldsson
handledare Härryda trädgårdar
031-724 89 89
josefin.haraldsson@harryda.se

Huda Alnjjar,
administratör, integrationsvägledare
031-724 89 87huda.alnjjar@harryda.se

Sam Avisi
integrationsvägledare
031-724 84 61
sam.avisi@harryda.se

Besöksadress:
Rådastocksvägen 1 i Mölnlycke

Postadress:
Härryda kommun
Integration och arbetsmarknad
435 80  Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se