Härryda framtid

Verksamheten Härryda framtid arbetar för att alla invånare i Härryda kommun ska kunna försörja sig själva. Målet är Sveriges lägsta arbetslöshet.

– Det är förstås en stor utmaning men ett realistiskt mål med tanke på våra förutsättningar, som närheten till Göteborg och den stora arbetsmarknaden där. Vi har också ett starkt lokalt näringsliv och Härryda framtid, en verksamhet som är rustade för att driva arbetet, säger Lena Lager, socialchef.

I Härryda framtid ingår följande enheter:

Även näringslivsenheten är en viktig part, liksom samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Tillsammans strävar de efter att så effektivt som möjligt lotsa berörda mot målet; egenförsörjning.

Inga väntetider och tajtare processer

– Vi har tagit bort stuprören mellan enheterna och tajtat till processerna. Ansöker du om försörjningsstöd så blir du samtidigt inbokad på möte hos arbetsmarknadsenheten för att du ska få hjälp till egenförsörjning. Läser du sfi* ett par dagar i veckan så finns en möjlighet att praktisera de övriga dagarna. Väntetiderna är borta samtidigt som vi tydligt arbetar mot arbete och egenförsörjning, säger Hans Frimanson, verksamhetschef på Härryda framtid.

För att påskynda integration och delaktighet erbjuds nyanlända arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden.

Utbildningar som ger jobb

Vuxenutbildningen har en nyckelroll i att ta fram utbildningar som dels näringslivet efterfrågar, dels matchar personernas erfarenheter och förutsättningar. Det kan också handla om att hjälpa personen att byta riktning i karriären för att komma närmare arbetslivet.

Ett lyckat exempel är fordonsutbildningen med språkstöd på Hulebäcksgymnasiet. Merparten av eleverna är nyanlända och 95 procent beräknas ha jobb efter de 18 månaderna. Det kan också röra sig om kortare utbildningar inom till exempel städning eller lager och logistik där man samtidigt lär sig svenska utifrån vad jobbet kräver.

– Du kanske inte får ett fast jobb direkt, men du får in en fot och lär dig jobbet ute på plats med allt vad det innebär. Här spelar företagen en jätteviktig roll i att erbjuda praktikplatser, men också att utbilda och anställa. Att de tar ett större socialt ansvar helt enkelt, säger Hans Frimanson.

5 korta tips för företagare där Härryda framtid kan hjälpa till:

  1. Har du rekryteringsbehov? Vi ordnar en rekryteringsträff.
  2. Söker du en viss kompetens som kräver en kort utbildning? Vi startar ett jobbspår.
  3. Vill du hitta framtida medarbetare? Vi ordnar en praktikant. Du testar, lär upp och har en resurs för framtiden.
  4. Osäker på hur man tar emot en person med annan etniskt ursprung än svenskt? Vi ordnar en mentorsutbildning.
  5. Är CSR** viktigt för dig? Ta emot en person för arbetsträning – och bli en dörröppnare till arbetsmarknaden för den personen.

* Svenska för invandrare
** CSR (Corporate Social Responsibility) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Härryda framtid bildades 1 januari 2020

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Snabbt stöd till arbetssökande med försörjningsstöd

Du som har försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska inom sju arbetsdagar få en inbjudan till ett informationsmöte på arbetsmarknadsenheten.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier