Trygghetspunkter

Som en del i kommunens krisberedskap bygger Härryda kommun upp trygghetspunkter på fem platser.

En trygghetspunkt är en plats dit du som kommuninvånare kan vända dig under en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap, för att få information om situationen som uppstått, hämta dricksvatten, kunna ladda exempelvis mobiltelefon eller radio, och få värme och enklare förtäring.

I filmen berättar säkerhetschef Per-Arne Larsson om trygghetspunkter:

För att trygghetspunkterna ska kunna erbjuda detta utrustas de med:

  • radiokommunikation för krisledningsinformation också då inte telefon eller internet fungerar
  • trycksatt nödvatten
  • reservkraftverk för viss elförsörjning
  • matlagningskök och samlingslokal.

Härryda kommun har valt att utrusta fem av kommunens skolor för att kunna verka som trygghetspunkter. Dessa är:

  • Djupedalsskolan, Mölnlycke
  • Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
  • Önnerödsskolan, Landvetter
  • Fagerhultsskolan, Hindås
  • Rävlandaskolan, Rävlanda

Under 2021-2023 byggs trygghetspunkterna upp med den utrustning som krävs.

Frågor och svar om trygghetspunkter

När kan jag gå till en trygghetspunkt för att få hjälp?

Det är vid en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap som trygghetspunkterna aktiveras. Som invånare förväntas du ha en viss egen beredskap för att klara dig själv i några dygn. Till trygghetspunkten kan du vända dig för att fortsätta att klara dina behov.

Varför bara fem trygghetspunkter?

Uppbyggnaden av trygghetspunkter har precis startat och de fem platser som nu blir trygghetspunkter är prioriterade i ett första läge.

När är trygghetspunkterna helt klara?

Trygghetspunkterna byggs upp under en tvåårsperiod, 2021-2023.