Skyddsrum

Skyddsrum används endast i händelse av krig. De kan finnas i bland annat flerbostadshus, skolor och parkeringsgarage.

Skylt med blå triangel i orange kvadrat och ordet skyddsrum på.

Foto: MSB

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Byggnadens fastighetsägare ansvarar för att hålla efter skyddsrummet. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, ansvarar för kontroll av skyddsrummen i Sverige.

Alla byggnader där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Läs mer om skyddsrum på MSB:s webbplats.

Webbplatsen för MSB – msb.se/skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta skyddsrum nära dig

På skyddsrumskartan kan du se var närmsta skyddsrum ligger utifrån där du befinner dig.

Se MSB:s skyddsrumskarta i fullskärm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.