Krisstöd

Man sitter med kvinna som är invirad i räddningsfilt

Foto: Jens Lindström

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats, för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

Kommunens krisgrupp (POSOM)

I Härryda kommun finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, förkortad POSOM. POSOM består av representanter från kommunen och kyrkan. Kommunens socialtjänst är ansvarig för verksamheten. POSOM är organiserad i en ledningsgrupp och tre stödgrupper. Församlingshemmen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda ska användas som stödcentra.

Kontakt

Karin Lindell, ordförande för POSOM
031-724 65 38
karin.lindell@harryda.se

Relaterad information