Information med anledning av kriget i Ukraina

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Härryda kommun följer utvecklingen noga och har bland annat med beredskap för att ta emot fler flyktingar.

Rysslands pågående invasion av Ukraina skapar oro i världen, men också hos oss individer. Det är bra att hålla sig uppdaterad om läget. Välj dina källor med omsorg och tänk på att vara källkritisk. På krisinformation.se hittar du alltid uppdaterad och pålitlig information.

Krisinformation.se: Kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Migrationsverket och Länsstyrelsen Västra Götaland har huvudansvar för flyktingmottagande respektive samordning av krisberedskap i länet.

Migrationsverket: Information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Information till flyktingar från Ukraina

På informationsverige.se finns samlad information för den som kommer som flykting från Ukraina. Informationen finns på svenska, ukrainska och ryska. Här finns information om massflyktsdirektivet, boende, ekonomisk ersättning, skolgång, tillgång till vård och vaccin, med mera.

Ansöka om skydd via massflyktsdirektivet digitalt

Medborgare i Ukraina, som har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd för sig och sin familj som befinner sig i Sverige via en ny e-tjänst på Migrationsverkets webb.

Digital ansökan om skydd via massflyktsdirektivet hos Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller efter beslut om uppehållstillstånd via massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats.

Så arbetar kommunen

Härryda kommun arbetar brett med frågor kopplade till beredskap och ett ökat flyktingmottagande med anledning av kriget i Ukraina. Bland annat bostäder, familjehem, platser i förskola och skola, och samverkan med vården och frivilligorganisationer.

Den 1 juli 2022 träder en ny lag i kraft, som ska fördela flyktingar med skyddsbehov enligt massflyktsdirektivet över Sveriges kommuner, för långsiktigt boende. Redan nu tillhandahåller Härryda kommun bostäder för ett antal ukrainska familjer, genom ett avtal med Migrationsverket.

Migrationsverket och Härryda kommun överens om boende för flyktingar

Svar på vanliga frågor:

Vad har Härryda kommun för beredskap för att ta emot flyktingar från Ukraina?

Kommunen jobbar med alla frågor kopplade till mottagande av flyktingar utifrån massflyktsdirektivet, bland annat iordningställande av flyktingbostäder, mottagande av ensamkommande barn, välkomnande i förskolor och skolor, och tillgång till ukrainsk- eller rysktalande personal. Kommunen samarbetar också med frivilligorganisationer och föreningar. Allt för att göra ett mottagande i Härryda kommun så bra som möjligt.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges flyktingmottagning och fördelning av flyktingar till kommunerna.

Migrationsverket: Information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Hur kommer flyktingarna till kommunen?

Människor som flyr undan kriget i Ukraina kommer hit på olika sätt. En del har tagit sig hit på egen hand och bor exempelvis hos släktingar eller vänner. Ukrainska medborgare behöver inte visum inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att exempelvis få rätt till utbildning behövs ett beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Andra kommer hit via Migrationsverkets flyktingmottagande. Då har Migrationsverket ansvar för att ordna boende och mat åt flyktingarna. Migrationsverket har upphandlade boenden inom Härryda kommuns gränser, dit flyktingar kommer. Migrationsverket kan även komma att anvisa flyktingar till Härryda kommun, som kommunen då har ansvar för att ordna bostad åt.

Migrationsverket: Information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Får barn som kommer som flyktingar gå i förskola och skola?

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.

Skolverket om nyanlända barns rätt till utbildning Länk till annan webbplats.

Skolverket välkommen till den svenska skolan Länk till annan webbplats.

Mottagningsenheten "Välkomsten" i Härryda kommun fungerar som en väg in för alla nyanlända barn och elever i kommunen. Välkomsten meddelar Hulebäcksgymnasiet om de ungdomar som är i gymnasieålder. Nyanlända barn och elever 1-16 år som ska börja i förskola och grundskola i Härryda kommun tas emot på Välkomsten.

Välkomsten

Finns det svenskundervisning för ukrainska flyktingar?

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. Däremot kan de erbjudas ”Svenska från dag ett”, som är en folkbildningsinsats som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.

Skolverket om utbildning för flyende från Ukraina Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna erbjuder en webbaserad svenskutbildning - "Lära svenska". Se information på svenska respektive ukrainska:

Informationsverige.se - Lära svenska Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se - Вивчення шведської мови Länk till annan webbplats.

Hur samarbetar kommunen med frivilligorganisationerna?

Frivilligorganisationer och trossamfund gör ett stort och viktigt arbete för människor på flykt undan kriget. Härryda kommun ser gärna ett nära samarbete med frivilligorganisationerna. Har din organisation frågor om vad ni kan hjälpa till med eller hur kommunen kan stötta i ert arbete, kontakta Hans Frimansson, samordnare för kommunens samarbete med frivilligorganisationerna gällande flyktingar från krigets Ukraina.

Hans Frimansson
hans.frimanson@harryda.se
031-724 66 28 Länk till annan webbplats.

Hur kan jag hjälpa flyktingarna?

Ni är många som hör av er och vill erbjuda er hjälp på något sätt - det är vi väldigt glada och tacksamma för! Här är några saker du kan göra för att bidra:

Skänka gåvor och pengar

Härryda kommuns verksamheter har i dagsläget inte möjlighet att ta emot kläder eller andra gåvor till flyktingar från Ukraina. Vi hänvisar istället till frivilligorganisationer och kyrkor som tar emot gåvor och pengar samt samordnar olika hjälpinsatser. De gör ett viktigt jobb och tar gärna emot fler krafter. 

Du kan skicka hjälppaket till Ukraina utan kostnad, via Postnord:
Hjälppaket för Ukraina Länk till annan webbplats.

Samordningsgrupp för civilsamhällets insatser för flyktingar i Hindås

Hemsida: hindas.se/samordning Länk till annan webbplats.
E-post: samordninghindas@gmail.com

Samordningsgrupp för civilsamhällets insatser för flyktingar i Rävlanda

Flykting och integration | Björketorp (bjorketorpsforsamling.se) Länk till annan webbplats.

Erbjuda bostad

Många hör av sig och vill erbjuda boende för flyktingar. Varken Migrationsverket eller kommunen kan placera flyktingar hos privatpersoner eller skriva hyreskontrakt med andra än upphandlade aktörer. Migrationsverket hänvisar istället till lokala frivilligorganisationer för den som vill hjälpa till. Du som är fastighetsägare är välkommen att kontakta Migrationsverket för att delta i upphandling av bostäder.

Migrationsverket - Bostäder för människor som flyr Länk till annan webbplats.

Bli familjehem

Det kan finnas behov av familjehem för ensamkommande ukrainska barn framöver. Samtidigt har vi redan idag barn som är i behov av stöd och hjälp för kortare och längre tid.

Stort behov av fler familjehem (nyhet 12 april)

Familjehem

Vad gäller om jag har tagit emot en flykting i mitt hem?

Du som tagit emot en flykting behöver se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket som är den myndighet som ansvarar för mottagande, boende och ekonomisk ersättning till flyktingar.

Flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktingsdirektivet har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Pengarna ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Information och ansökningsformulär hos Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Se även information gällande skolgång för barn som är i Sverige i skydd av massflyktsdirektivet.

Skolverket om nyanlända barns rätt till utbildning Länk till annan webbplats.

Välkomsten

Kriget i Ukraina skapar oro - vart kan jag vända mig?

Både vuxna och barn kan känna oro kopplat till händelseutvecklingen. Både krisinformation.se och flera hjälporganisationer samlar information om vad du kan göra om du eller någon i din närhet känner oro och hur du kan prata med barn om oro.

Krisinformation.se – stöd vid oro Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se – krisinformation till barn Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen – så pratar du med barn om Ukraina Länk till annan webbplats.

Var finns skyddsrum och vem ansvarar för dem?

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som idag ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Information om skyddsrum och var de finns någonstans hittar du på MSB:s webbplats. Där finns även vanliga frågor och svar kring skyddsrum. På frågan "Hur ser planeringen ut för skyddsrum i Sverige framöver?" svarar MSB såhär:

"Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras. Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid."

På webbplatsen svarar MSB också på en rad andra frågor om skydd och skyddsrum.

Information om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Var finns VMA-system (viktigt meddelande) och hur får jag information i ett akut läge?

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kan gå ut på flera olika sätt. Dels genom utomhusvarning, men även via radio och tv, sms och mobila appar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat information om varningssystemen på sin webbplats.
MSB: Varnings- och informationssystem i Sverige Länk till annan webbplats.

Var får jag tag på broschyren "Om krisen eller kriget kommer"?

Härryda kommun har skickat ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i kommunen under april 2022. Det gjorde vi som en service, eftersom många hört av sig till oss med frågor om beredskap och om möjligheten att få broschyren på nytt. Senast den skickades ut nationellt var 2018.

Broschyren finns att hämta på biblioteken och i kommunhuset.

"Om krisen eller kriget kommer" produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På deras webbplats msb.se, kan du läsa broschyren som pdf, ladda ned den för utskrift, lyssna till innehållet, och ta del av det på teckenspråk och andra språk.

MSB: Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

För företagare som handlar med Ryssland eller Ukraina

Business Region Göteborg har samlat information för dig som gör affärer med aktörer i Ryssland eller Ukraina, eller som har anställda i Ukraina.

Business Region Göteborg Länk till annan webbplats.