Covid-19 – så arbetar Härryda kommun

Flera av de nationella råd och föreskrifter gällande covid-19 är nu upphävda. Härryda kommun ökar gradvis sin service igen och kan hålla öppet för fler. Kommunledning och verksamheter följer läget rörande covid-19 i Sverige och anpassar arbetssätt och åtgärder utefter det.

Åtgärder för att minska smittspridning

Fortfarande gäller att vi alla ska hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Kommunens verksamheter vidtar de åtgärder som behövs utifrån förutsättningar och målgrupp – se mer information hos berörd verksamhet.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten eller på krisinformation.se om vad som gäller.

Folkhälsomyndigheten - Det här gäller från den 1 november Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vård och omsorg behåller smittskyddsrutiner

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter kvarstår befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare. Besökare på äldreboenden måste även fortsättningsvis förboka sitt besök och besökare på gruppbostäder behöver ringa och förvarna om sitt besök. Även rutinen att erbjuda vårdpersonal antigentest inför varje arbetspass behålls.
Socialtjänstens hantering av coronapandemin

Lokala anpassningar i skola och förskola

För att inte smittspridningen i samhället ska öka igen anpassar förskolan, grundskolan och gymnasiet verksamheten så att undervisning kan genomföras på ett tryggt sätt. Anpassningarna kan se olika ut beroende på den enskilda skolans eller förskolans förutsättningar.
Skolans hantering av coronapandemin

Vaccination är bästa skyddet

Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination utgör det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och spridning av viruset. Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Vaccinering mot covid-19

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens vaccinationsplan Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Muntlig information om vaccin

Ring telefonnummer 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset och vaccin. Ett hjälpcenter ger samma information men muntligt, som finns på webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telefonlinje för frågor om vaccination i Västra Götaland (ej tidsbokning): 010-473 94 30.

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Viktiga länkar till andra myndigheter

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Information om provtagning i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

Nationell telefonlinje på flera språk

Det finns en telefonlinje som har personer som kan ge information om och svara på dina frågor om covid-19 på flera språk.
Ring 08-123 680 00.
Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177.se)

Information om covid-19 på olika språk och i bilder:

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst, uppläst och teckenspråk