Covid-19 – anpassningar i Härryda kommun

De flesta restriktionerna med anledning av pandemin har nu upphört att gälla. Härryda kommun går gradvis tillbaka mot ett normalläge, men med fortsatta försiktighetsåtgärder inom exempelvis vård och omsorg.

Kommunens verksamheter öppnar successivt, utifrån förutsättningar och med tanke på verksamhetens besökare och brukare. Se information hos respektive verksamhet.

De rekommendationer som fortfarande gäller för allmänheten är:

  • Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smitta.
  • Vaccinera dig mot covid-19.
  • Om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19: stanna hemma och undvik nära kontakt med andra.
  • Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig: undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Mer information om vad som gäller finns hos Folkhälsomyndigheten, hos Vårdguiden 1177 och på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten om covid-19 Länk till annan webbplats.
Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Lokala anpassningar i skola och förskola

Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium kan fortfarande behöva anpassa verksamheten så att undervisning kan genomföras på ett bra sätt. Anpassningarna kan se olika ut beroende på den enskilda skolans eller förskolans förutsättningar.

Smittskyddsrutiner inom omsorgen

Det är viktigt att du är frisk och symtomfri när du besöker äldreboenden eller gruppbostäder. På plats erbjuds du handsprit och munskydd. Visa hänsyn genom att hålla avstånd till de boende. Välkommen!

Vid bekräftad smitta av covid-19 på boenden följs gällande rutiner för användning av skyddsutrustning, testning med mera.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination utgör det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och spridning av viruset. Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Muntlig information om vaccin

Ring telefonnummer 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset och vaccin. Ett hjälpcenter ger samma information men muntligt, som finns på webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telefonlinje för frågor om vaccination i Västra Götaland (ej tidsbokning): 010-473 94 30.

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Viktiga länkar till andra myndigheter

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och vad som gäller just nu.
Information om coronapandemin på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till Vårdguiden 1177 som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Information in other languages

Nationell telefonlinje på flera språk

Det finns en telefonlinje som har personer som kan ge information om och svara på dina frågor om covid-19 på flera språk.
Ring 08-123 680 00.
Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.

Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177.se)

Information om covid-19 på olika språk och i bilder:

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst och teckenspråk