Vigsel

Borgerlig vigsel kan förrättas av Härryda kommuns borgerliga vigselförrättare.

Det första ni gör är att boka tid för vigsel hos någon av vigselförrättarna. Ni ska också beställa intyg om hindersprövning hos Skatteverket.

Boka vigselförrättare

Tid för vigsel bokar ni hos någon av vigselförrättarna nedan.
Bokningen ska vara gjord innan ni fyller i formuläret.

Tänk gärna på att,
kontaktar ni fler än en vigselförrättare via mail och får fler än ett svar att de kan den tänkta dagen meddela gärna den/de vigselförrättare ni inte avser att använda.

Kommunens vigselförrättare

Vigselförrättarna är utsedda av länsstyrelsen och för 2019-2022 förrättas borgerlig vigsel i Härryda kommun av:

Administreras via kommunens e-tjänst, se formulär nedan.
Per Vorberg
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Katia Petkova
0702-16 09 98
katia.petkova@politiker.harryda.se

Anita Anger
0762-16 66 89
anita.anger@politiker.harryda.se

Maria Kornevik Jakobsson
031 - 724 87 20
maria.kornevik.jakobsson@harryda.se

Håkan Eriksson
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politker.harryda.se

Anna Palmér
0703-20 93 20
anna.palmer@lo.se

Pernilla Sjöberg
0706 - 62 20 17
pernilla.sjoberg72@gmail.com

Ellen Juntti Länk till annan webbplats.
0705-98 86 83
ellen.juntti@riksdagen.se

Övriga,
Via länken nedan hittar du samtliga vigselförrättare i Härryda kommun och Västra Götalands Län.
Länsstyrelsen - lista vigselförrättare Länk till annan webbplats.

Beställ intyg för hindersprövning

Beställ intyg om hindersprövning

Före ett giftermål ska det prövas om det finns något hinder mot
äktenskapet - en så kallad hindersprövning. Intyget om hindersprövning beställer ni via Skatteverkets telefon 0771-56 75 67 eller skriver ut från Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Detta fyller ni i och skickar tillbaka till Skatteverket.

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket.

Namnbyte

Du behåller ditt efternamn som det är när du gifter dig – om du inte ansöker om att byta det.

På Skatteverket.se läser du mer om namnbyte Länk till annan webbplats.

Vigselceremonin

I regel sker vigseln i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Vigseln kan också äga rum på annan plats - efter överenskommelse med vigselförrättaren. Två myndiga vittnen ska närvara och förstå ceremonin, även om de inte kan svenska. Vittnen kan utses av paret som gifter sig eller av vigselförrättaren. Efter vigseln får ni ett protokoll som bevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vigsel utomlands

För vigsel utomlands gäller särskilda regler.
Läs mer på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Utländsk medborgare

En del länder godkänner endast en viss form av vigsel för sina medborgare. Om du är utländsk medborgare och tänker gifta dig i
Sverige, bör du ta reda på vilken form som hemlandet kräver.

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Det är ert ansvar att ordna det. Tolken kan till exempel vara en vän eller släkting och kan även vara vittne. Blivande makar kan inte tolka åt varandra.

Avgift

Vigseln är kostnadsfri för invånare i Härryda kommun. Till kommuninvånare räknas personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom här eller som betalar kommunalskatt i Härryda.

Är ingen av personerna invånare i Härryda kommun kostar vigseln 500 kronor. Betalning kan ske via swish: 123 529 46 99 eller via faktura i efterhand.

Vid vigsel på annan plats än i kommunhuset i Mölnlycke har vigselförrättaren rätt till ersättning för resa och parkering.
Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.