Notarius publicus

Notarius publicus för Härryda kommun och Mölndals stad är Suzanne Åstedt.

Notarius publicus främsta uppgifter är:

  •  att bestyrka namnunderskrifter
  •  att kontrollera lottdragningar
  •  att efter kontroll redogöra för sina iakttagelser
  •  att ta upp förklaringar och överlämna förklaringar till berörd person
  •  att bekräfta att någon är behörig
  • att utfärda apostiller enligt Haag-konventionen.

Notarius publicus, som betyder offentlig tjänsteman på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen.

Kontakt

Suzanne Åstedt
Advokatbyrån Suzanne Åstedt
Box 136
431 22 Mölndal
Besöksadress: Brogatan 1 Mölndal

Öppettider:
Måndag, onsdag, fredag drop in mellan klockan 10-12.30. Övrig tid enligt överenskommelse.

Telefon: 031-87 37 30
suzanne@advokatastedt.se