Felanmälan

Felanmälan av kommunens offentliga fastigheter/byggnader

(Till exempel, skolor, äldreboenden)

Kontorstid: 031-724 61 00
Övrig tid: 0707-67 51 76

Vatten och avlopp

Utanför privat fastighets- och tomtgräns

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar
Dygnet runt: 031-724 62 05

Inom privat fastighets- och tomtgräns

Kontakta rörläggare/VVS-företag.

Vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringshus (Biblioteksgatan, Mölnlycke)

Anmäl fel via webbformulär eller appen Mitt Härryda 

Via länk nedan kan felanmälning lämnas för kommunala parkeringar och  för trafikanläggning. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen

Ring in din felanmälan

Vardagar kl 08.00 - 16.00: 031-724 62 05
Övrig tid och helgdagar: 031-724 62 05 (du kopplas till SOS-Alarm som vidarebefordrar vid akuta fel)

Park, grönytor och natur

Anmäl fel via webbformulär eller appen Mitt Härryda 

Via länk nedan kan felanmälan ämnas för park- och grönytor. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen

Klicka här för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för nedtagning av träd på kommunal mark

Ring in din felanmälan

Måndag-torsdag kl 8-16.30 och fredag 8-15: 031-724 61 00

Vid akuta fel (om felet innebär fara för människor eller egendom):
031-88 01 23 (dygnet runt)

Gatu- och vägbelysning

Anmäl fel via webbformulär eller appen Mitt Härryda

Via länken nedan kan felanmälan lämnas för kommunens gatu- och parkbelysning. Akuta fel ska aldrig lämnas via detta system (vänligen ring enligt ovan)

Klicka här för att enkelt göra en felanmälan via ett webbformulär eller via appen (ej akuta fel)

Ange gärna belysningsstolpens id-nummer. Det hittar du på en grå klisterlapp tillsammans med en streckkod.

Ring in din felanmälan

Måndag-torsdag kl 8-16 och fredag kl 8-15: 031-376 10 10

Vid akuta fel (om felet innebär fara för människor eller egendom):
031-88 01 23 (dygnet runt)

El och fjärrvärme

Hjälp oss att anmäla skräpiga och fulla återvinningsstationer

Övriga synpunkter och klagomål

Synpunkt, hjälp oss att bli bättre

Har du synpunkter på vår verksamhet och service? Berätta det för oss genom att fylla i formuläret.

Fyll i synpunkt eller klagomål i formuläret.