HBTQ-priset - ett pris för allas lika värde 

HBTQ-priset delas varje år ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Sista datum för att nominera kandidater till 2022 års pris var 18 mars. Pristagare tillkännages vid prisutdelningen den 6 juni.

Vem kan bli nominerad?

Priset delas ut till den person eller grupp som gjort något för att underlätta för hbtqi-personer. Den nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen.

Det kan handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtqi-rättigheter.

Det är tillåtet att nominera flera kandidater. En separat nominering ska göras för varje föreslagen pristagare.

Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset. De kan istället få en hedersutmärkelse i form av ett diplom, för sina insatser gällande hbtq-personers rättigheter och möjligheter.

Hbtq-pristagare 2022 var Emma Gunterberg Sachs

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa om 10 000 kronor. Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till välfärdsnämnden.