Ekonomi och budget 2021

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2021 beräknas de totala kostnaderna bli 2 627 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 36 miljoner kronor.


Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 090 mkr

Kommunalekonomisk utjämning m m

220 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

353 mkr

Totalt

2 663 mkr


Så här fördelas pengarna (i procent)

budgetdiagram