Begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Du kan få hjälp hos en begravningsbyrå men du kan också göra en hel del själv.

En gravsättning måste ske, men man behöver inte ha en begravningsceremoni. Det finns stora möjligheter att göra avskedet precis så personligt som du själv önskar.

Du kan få hjälp av

Begravning i Svenska kyrkan

En avliden person som var medlem i Svenska kyrkan ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning om den avlidne inte önskat något annat. Hur begravningsgudtjänsten bör gå till kan du läsa i psalmboken. Före begravningsgudstjänsten tar prästen eller de anhöriga kontakt med varandra.

Begravning enligt annat trossamfunds ordning

Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund än Svenska kyrkan genomförs begravningen enligt denna ordning om den avlidne inte önskat något annat.

Icke religiös begravning

I dagligt tal kallas detta för borgerlig begravning. I detta fall finns det stor frihet att utforma begravningen. Inget får dock förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga karaktär enligt lagen. En del vill enbart ha musik och stillhet. En del vill ha en officiant som håller i begravningen. Officianten kan vara en släkting, en vän eller en "utomstående".

Dessa begravningar kan hållas i kapell eller liknande lokaler. I Härryda kommun finns bland annat följande alternativ:

Björketorp församling

Landvetter Härryda församlingar

Råda församling

Råda församling Länk till annan webbplats.
Icke religiös lokal i närheten av kyrkan

Bokning av lokalen görs hos respektive församlingsexpedition eller ägare till lokalen.

Information om begravningar

Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering, den säger däremot inget om begravningen i övrigt.

  • Du kan bland annat läsa i en konsumentupplysning, utgiven av Svenska kyrkans församlingsförbund och författad av Charlotte Reimersson. Skriften kan beställas från respektive församling eller kyrkogårdsförvaltning.
  • Humanisterna har också information och kan ställa upp med officiant, www.humanisterna.se Länk till annan webbplats.
  • Biblioteken har "Den svenska Högtidsboken" som innehåller förslag till alternativa ceremonier för livets högtider, bland annat begravningar.

Officianter

Begravningsofficiant kallas den som kan hjälpa till att leda en icke religiös begravning och/eller minnessammankomst. Officianten är utsedd av kommunen,

Gun Wågsjö,
031-88 21 23, 0701-71 44 14

Mer information lämnas av församlingen där du bor och av begravningsbyråerna.