Välfärdsnämnden

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Sammanträden 2022

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Äldre protokoll och handlingar 2019-2021

Här hittar du protokoll och handlingar från välfärdsnämndens sammanträden 2019, 2020, 2021