Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete utser fullmäktige revisorer.

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt god revisionssed:

  • Om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om den interna kontrollen är tillräcklig.
  • Om man tillstyrker ansvarsfrihet för årets verksamheter.

I uppdraget ingår också att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten, med samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter, och strävar efter öppenhet och tillgänglighet i sitt arbete.

Revisorerna biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från PwC.

Vi välkomnar kontakter till revisionssekreteraren såväl som till enskilda ledamöter enligt namnlistan.

Revisorer 1 januari 2019-31 december 2022

Ingegerd Helén (S), ordförande
Marcus Tonell (L), vice ordförande
Mats Eskilsson (M)
Christer Holmberg (C)
Leif-Ove Bohlin (KD)
Ing-Britt Magnusson (S)
Bengt Sandén (SD)

Prenumerera

När det publiceras nya revisionsrapporter får du ett mail. Anmäl dig med din e-postadress.

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information

Rapporter 2020

Granskning av årsbokslut 2019 Pdf, 201.1 kB.

Löpande granskning 2019 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning 2019 Pdf, 406 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av inköp och upphandling 2019 Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av genomförda granskningar år 2018 Pdf, 283.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås mm Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av intern kontroll i löneprocessen Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet Pdf, 442 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av delårsbokslut 2020 Pdf, 269.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapporter 2021

Granskning av kommunens arbete med att  Pdf, 296.1 kB, öppnas i nytt fönster.beakta barnkonventionen Pdf, 296.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsbokslut 2020 Pdf, 273.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av intern kontroll 2020 Pdf, 329.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande granskning 2020 Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av genomförda granskningar år 2019 Pdf, 177.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av elevers frånvaro i grundskolan Pdf, 381 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten Pdf, 463.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av fastighetsunderhåll Pdf, 416.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av intern kontroll i intäktsprocessen Pdf, 877.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av externt och internt intrångsskydd Pdf, 968.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av delårsbokslut 2021 Pdf, 235.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2020

2020-06-01 Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-07 Pdf, 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2021

2021-01-11 Pdf, 135.3 kB, öppnas i nytt fönster.

GDPR Dataskyddsombud

Johan Bergström
dataskyddsombud
031- 335 52 53
e-post till dataskyddsombud