Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete utser fullmäktige revisorer.

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt god revisionssed:

  • Om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om den interna kontrollen är tillräcklig.
  • Om man tillstyrker ansvarsfrihet för årets verksamheter.

I uppdraget ingår också att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten, med samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter, och strävar efter öppenhet och tillgänglighet i sitt arbete.

Revisorerna biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från PwC.

Vi välkomnar kontakter till revisionssekreteraren såväl som till enskilda ledamöter enligt namnlistan.

Revisorer 1 januari 2019-31 december 2022

Ingegerd Helén (S), ordförande
Marcus Tonell (L), vice ordförande
Mats Eskilsson (M)
Christer Holmberg (C)
Leif-Ove Bohlin (KD)
Ing-Britt Magnusson (S)
Bengt Sandén (SD)

Prenumerera

När det publiceras nya revisionsrapporter får du ett mail. Anmäl dig med din e-postadress.

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.