Politiker i bolag och övrig representation

I följande bolag, som helt eller delvis ägs av kommunen, är politiker från Härryda kommun styrelseledamöter, ombud eller revisorer. Kommunfullmäktige beslutar om vem som ska företräda kommunen i bolagen.

Längre ned på sidan finns en uppräkning av de organisationer där politiker från Härryda kommun är styrelseledamöter, ombud, observatörer, gode män, revisorer samt nämndemän.

Landvetter Södra Utveckling AB

Landvetter Södra Utveckling AB ägs till 100 procent av Härryda kommun.
Läs mer om Landvetter Södra Utveckling AB Länk till annan webbplats.

Styrelse för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter
Per Vorberg (M), ordförande 
Patrik Linde (S), vice ordförande
Anders Halldén (L)
Hans Jakobsson (C)
Siw Hallbert (S)

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Christer Holmberg (C)
Ingegerd Helén (S)

Ersättare för lekmannarevisorer
Leif-Ove Bohlin (KD)
Bengt Sandén (SD)

Ombud i bolagsstämma 2019-2022
Tony Wahl (C)
Ersättare för ombud 2019-2022
Grim Pedersen (M)
Björn Magnusson (S)

Härryda Vatten och Avfall AB

Härryda Vatten och Avfall AB ägs til 100 procent av Härryda kommun.
Läs mer om Härryda Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB
från och med 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter
Bengt Johansson (M), ordförande
Roland Jonsson (MP), vice ordförande
Håkan Söderström (M)
Hans Jakobsson (C)
Martin Tengfjord (SP)
Oskar Sköld (S)
Erik Holm (SD)

Lekmannarevisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Bengt Sandén (SD)
Mats Eskilson (M)

Ersättare för lekmannarevisorer
Marcus Tonell (L)
Christer Holmberg (C)

Ombud i bolagsstämma till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Kersti Lagergren (M)
Ersättare för ombud
Steinar Walsö-Kanstad (KP)
Björn Magnusson (S)

Härryda Energi AB

Härryda kommun äger 100 procent av aktierna i Härryda Energi AB. Länk till annan webbplats.

Styrelse för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023.

Ledamöter
Mikael Johannison (M), ordförande
Björn Magnusson (S), vice ordförande
Anders Norlin (M)
Martin Helgegren (C)
Katarina Kristiansson (MP)

Ersättare
Ingemar Lindblom (M)
Ulrika Nordenstam (M)
Erik Lagerström (L)
Ing-Marie Samuelsson (S)
Robert Langholz (S)

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023
Marcus Tonell (L)

Ersättare för lekmannarevisor
Bengt Sandén (SD)

Ombud i bolagsstämma 2019-2022
Gunnar Häggström (M)
Ersättare för ombud 2019-2022
David Dinsdale (L)
Ulla-Karin Johansson (S)

Styrelse för Härryda Energi Elhandel AB

Styrelse för Härryda Energi Elhandel AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter
Mikael Johannison (M), ordförande
Björn Magnusson (S), vice ordförande

Ersättare
Anders Norlin (M)

Lekmannarevisorer från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023
Marcus Tonell (L)

Ersättare för lekmannarevisor
Bengt Sandén (SD)

Förbo AB

Härryda kommun äger 42 procent av aktierna i Förbo AB Länk till annan webbplats..

Styrelse för Förbo AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023

Ledamöter
Anders Halldén (L), ordförande
Thomas Gustavsson (S)

Ersättare
Håkan Söderström (M)
Sven Helén (S)

Lekmannarevisor från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023
Ing-Britt Magnusson (S)

Ombud vid bolagsstämma 2019-2022
Gunnar Häggström (M)

Ersättare för ombud 2019-2022
David Dinsdale (L)
Robert Langholz (S)

Göteborgsregionens Ryaverks AB, Gryaab

Härryda kommun äger tre procent av aktierna i Gryaab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Styrelse för Gryaab från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
Ledamot
Bengt Johansson (M)

Ombud vid bolagsstämma 2019-2022
Kersti Lagergren (M)

Ersättare för ombud 2019-2022
Peter Herrman (L)
Ulrika Öst (S)

Gryaabs ägarråd 2019-2022

Representanter Härryda kommun
Per Vorberg (M)
Patrik Linde (S)

Renova AB

Härryda kommun äger två procent av aktierna i Renova AB Länk till annan webbplats..

Styrelse för Renova AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023
Ersättare
Ing-Marie Samuelsson (S)

Ombud vid bolagsstämma 2019-2022
Per Vorberg (M)

Ersättare för ombud 2019-2022
Erik Lagerström (L)
Ulrika Öst (S)

Renova AB:s ägarråd 2019-2022

Representanter Härryda kommun
Per Vorberg (M)
Patrik Linde (S)

Renova Miljö AB

Styrelse för Renova Miljö AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till ordinarie bolagsstämma 2023
Ersättare
Ing-Marie Samuelsson (S)

Göteborgsregionen, GR

Göteborgsregionen, GR Länk till annan webbplats.

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för perioden 1 januari 2019- 31 december 2022
Ledamöter
Per Vorberg (M)
Grim Pedersen (M)
Erik Lagerström (L)
Patrik Linde (S)

Ersättare
Kersti Lagergren (M)
Maria Kornevik Jakobsson (C)
Lars Landrö (KD)
Siw Hallbert (S)

Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-2022
Ledamot
Per Vorberg (M)

Ersättare
Peter Arvidsson (SD)

Adjungerad
Patrik Linde (S)

Göteborgsregionens delregionala kollektivtrafikråd 2019-2022
Ledamot
Per Vorberg (M)

Ersättare
Peter Arvidsson (SD)

Göteborgsregionens styrgrupp för social välfärd 2019-2022
Vice ordförande
Patrik Linde (S)

Göteborgsregionens utbildningsgrupp 2019-2022
Ledamot
Maria Kornevik Jakobsson (C)

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige för perioden 1 december 2018 - 30 november 2022.

Ledamöter
Per Vorberg (M)
Kristin Arplöw (S)

Ersättare
David Dinsdale (L)
Mats Werner (S)

Räddningstjänstförbundets förbundsstyrelse 2019-2022

Ledamot
Owe Willingskär (M)

Ersättare
Lena Fredriksson (S)

Revisor
Mats Eskilsson (M)

Samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM)

Styrelse för samordningsförbundet Insjöriket för perioden 1 april 2019 - 31 mars 2023

Ledamot
Maria Kornevik Jakobsson (C)

Revisor
Birgitta Eriksson (S)

Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning 2019-2022 (KOLV)

www.kfi.gu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter
Per Vorberg (M)

Tjänsteman
Peter Lönn, kommundirektör i Härryda kommun
031-724 64 03, peter.lonn@harryda.se

Ombud i Kommunforskning i Västsverige, KFI 2019-2022

www.kfi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinarie
Per Vorberg (M)

Tjänsteman
Peter Lönn, kommundirektör i Härryda kommun
031-724 64 03, peter.lonn@harryda.se

Svenskt vatten 2019 - 2022

Styrelse för Svenskt vatten 2019-2022

Ledamot
Bengt Johansson (M)

INERA AB 2019 - 2022

Representant vid ägarråd och bolagsstämma 2019-2022
Per Vorberg (M)

Ersättare
Patrik Linde (S)

Föreningen Europakorridoren 2019-2022

Adjungerad i Wendelsbergs skolstyrelse 2019-2022

Airport Region Conferens (ARC) 2019-2022

Tolkförmedling Väst 2019-2022

Kommuninvest ekonomisk förening 2019-2022

Kommunens ombud
Per Vorberg (M)

Ersättare
David Dindale (L)

Västra Götalandsregionen 2019-2022

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens regionfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
Ledamot
Per Vorberg (M)

Styrelse för Göteborgs botaniska trädgård 2019-2022
Ledamot
Per Vorberg (M)

Vårdsamverkan Göteborgsområdet 2019-2022

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-2022

Patientnämnden i Göteborg 2019-2022

Vattenvårdsförbund 2019-2022

Ombud  i Göta Älvs vattenvårdsförbund
Bengt Johansson (M)

Ersättare
Erik Lagerström (L)

Representant i Kungsbackaåns vattenvårdsförbund
Sven Johansson (M)

Ersättare
Martin Helgegren (C)

Ombud i Lygnerns vattenråd
Sven Johanson (M)

Ersättare
Holger Karlsson (C)

Representant till vattenråd för Lygnerns avrinningsområde
Sven Johanson (M)

Ersättare
Holger Karlsson (C)

Representant till vattenråd för Mölndalsåns avrinningsområde
Bengt Johansson (M)

Ersättare
Erik Lagerström (L)

Tjänstemän
Emma Nevander, kommunekolog
031-724 62 53, emma.nevander@harryda.se
Linda Harald, miljöinspektör
031-724 69 81, linda.harald@harryda.se

LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike 2019-2022

Leader Göteborgs Insjörike Länk till annan webbplats.

Representant till LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike 2019-2022
David Dinsdale (L)

Ersättare
Patrik Linde (S)

Vägföreningar och Härryda Civilförsvarsförening 2019-2022

Observatör i styrelsen för Rävlanda vägförening
Sven Johanson (M)

Observatör i styrelsen för Hindås vägförening
Owe Willingskär (M)

Observatör i Härryda Civilförsvarsförening
Owe Willingskär (M)

Lantmäteriförrättningar 2019-2022

Gode män vid lantmäteriförättningar, tätortsfrågor
Owe Willingskär (M)
Peter Herrmann (L)
Lena Gustavsson (S)

Ersättare
Sven Johanson (M)
Varinder Bajwa (S)

Gode män vid lantmäteriförättningar, jord- och skogsbruksfrågor
Owe Willingskär (M)
Holger Karlsson (C)
Thomas Gustavsson (S)

Ersättare
Peter Herrmann (L)
Robert Langholz (S)

Nämndemän i Göteborgs tingsrätt 2020-2023

Kontakt

Pernilla Wallerstedt,
kansliet
031-724 63 11
pernilla.wallerstedt@harryda.se