Lyssna

Owe Willingskär (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 25 januari 2021-2022
  • Kommunens observatör i styrelsen för Hindås vägförening 2019-2022
  • Kommunens observatör i Härryda civilförsvarsförening 2019-2022
  • God man vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022
  • God man vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019-2022

Kontakt

Owe Willingskär
Mobil 0708-10 94 09
owe.willingskar@politiker.harryda.se