Mats Werner (S)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 1 maj 2020 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige 1 december 2018 - 30 november 2022
  • Nämndeman i Kammarrätten Göteborg