Lyssna

Gunilla Wathne (S)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 2:e vice ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022
  • Vice ordförande i tillfällig beredning för demokratifrågor 12 november 2020 - 31 december 2021
  • Ledamot i pensionärsrådet 2019-2022

Kontakt

Gunilla Wathne
031-91 72 45
gunilla.wathne@politiker.harryda.se