Per Vorberg (M)

Foto: Jan Kwarnmark
 • Kommunalråd 2019-2022
 • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
 • Ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Ordförande i ekonomiutskottet 2019-2022
 • Ordförande i brottsförebyggande rådet 2019-2022
 • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022
 • Ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
 • Kommunens ombud i Renova AB 2019-2022
 • Ledamot i Göteborgsregionens (GR) förbundsfullmäktige 2019-2022
 • Ledamot i Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse 2019-2022
 • Ledamot i Göteborgsregionens (GR) delregionala kollektivtrafikråd 2019-2022
 • Ledamot i Västra Götalandsregionens regionfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
 • Ledamot i styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2019-2022
 • Ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige 1 december 2018 - 30 november 2022
 • Kommunens representant vid ägarråd och bolagsstämma i INERA AB 2019-2022
 • Kommunens ombud i kommunforskning i Västsverige KFI 2019-2022
 • Kommunens ombud i Kommuninvest ekonomisk förening 2019-2022
 • Ledamot i Airport Region Conferens ARC 2019-2022
 • Kommunens representant i Gryyabs ägarråd 2019-2022
 • Kommunens representant i Renovas AB:s ägarråd 2019-2022
 • Ledamot i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning (KOLV) 21 oktober 2021-2022
 • Borgerlig vigselförrättare 2019-2022
 • Gruppledare för Moderaterna Härryda kommun