Lyssna

Ing-Marie Rydén Höök (L)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Mölndal, Partille och Kungsbacka kommuner 2019-2022

Kontakt

Ing-Marie Rydén Höök
Mobil 0705-94 08 59

ing-marie.ryden.hook@politiker.harryda.se