Patrik Linde (S)

Foto: Jan Kwarnmark
 • Kommunalråd 2019-2022
 • 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Vice ordförande i ekonomiutskottet 2019-2022
 • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
 • Ledamot i brottsförebyggande rådet 2019-2022
 • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022
 • Vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott) 21 oktober 2021-31 december 2022
 • Vice ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 och till och med ordinarie bolagsstämma 2023
 • Ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
 • Adjungerad i Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-2022
 • Vice ordförande i Göteborgsregionens styrgrupp för social välfärd 2019-2022
 • Ersättare till kommunens representant vid ägarråd och bolagsstämma i INERA AB 2019-2022
 • Ersättare i föreningen för Europakorridoren 2019-2022
 • Kommunens representant i Gryyabs ägarråd 2019-2022
 • Kommunens representant i Renovas AB:s ägarråd 2019-2022
 • Ersättare i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-2022
 • Ersättare till kommunens representant i LAG (Locla Action Group) 2019-2022.