Lena Gustavsson (S)

  • God man vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022