Andreas Fransson (M)

  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Tillfällig ersättare i myndighetsutskottet