Jonas Andersson (S)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 202
  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i myndighetsutskottet 1 maj 2020-2022