Lyssna

Miljö- och bygglovsnämnd

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och bygglovsnämndens sammanträde är inte offentliga.

Har du ett ärende som ska upp för behandling och vill framföra din synpunkt? Lämna synpunkten till bygglovsenheten eller till miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll publiceras här ca två veckor efter justering. Vill du ta del av handlingar som protokollet hänvisar till så är du välkommen att kontakta oss.

Miljö- och bygglovsnämnden består av sju ledamöter samt tre ersättare 2019-2022.

Ledamöter:

Grim Pedersen (M), ordförande
Madeleine Söderlund (KD) 1.e vice ordförande
Lena Fredriksson (S), 2:e vice ordförande
Peter Herrmann (L)
Hans Jakobsson (C)
Birgitta Olsson (MP)
Anders Johansson (SD)

Ersättare:

Hans Larsson (M)
Martin Tengfjord (SP)
Mats Werner (S)

Miljö- och bygglovsnämnden har ett beredande möte före varje sammanträde. På mötet deltar nämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med plan- och bygglovschef, bygglovssamordnare, miljöchef, nämndsekreterare samt eventuell berörd handläggare.


Sammanträdesdatum 2021

Protokoll 2021

26 januari

ProtokollPDF

9 mars

ProtokollPDF

13 april

ProtokollPDF

11 maj

Protokoll

8 juni

Protokoll

13 juli - vid behov

Protokoll

31 augusti

Protokoll

28 september

Protokoll

26 oktober

Protokoll

7 december

Protokoll


Sammanträdesdatum 2019

Protokoll 2019

23 januari

ProtokollPDF

20 februari

ProtokollPDF

20 mars

ProtokollPDF

7 maj

ProtokollPDF

12 juni

ProtokollPDF

11 juli

ProtokollPDF

20 augusti

ProtokollPDF

25 september

ProtokollPDF

5 november

ProtokollPDF

11 december

ProtokollPDF


Sammanträdesdatum 2018

Protokoll 2018

24 januari

ProtokollPDF

21 februari

ProtokollPDF

21 mars

ProtokollPDF

9 maj

ProtokollPDF

13 juni

Protokoll §§ 69-70PDF

Protokoll §§ 71-87PDF

22 augusti

Protokoll PDF

26 september

Protokoll §103PDF
Protokoll §§ 101-115PDF

7 november

Protokoll PDF

12 december

Protokoll PDF


Kontakt

Magdalena Lindberg, kommunsekreterare
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (växel)
miljo.halso@harryda.se
Bygglov
031-724 62 00 (växel)
bygglov@harryda.se

Härryda kommun
Miljö- och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke

GDPR Dataskyddsombud

Johan Bergström
dataskyddsombud
031- 335 52 53
e-post till dataskyddsombud