Brottsförebyggande råd

Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Härryda kommun och företrädare för polismyndigheten samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.

Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.

Rådets ledamöter för perioden 2019-2022:

Utsedda av kommunstyrelsen
Per Vorberg (M), ordförande
Maria Kornevik Jakobsson (C)
Patrik Linde (S)

Representanter från polismyndigheten
Representanter från Securitas

Representanter från förvaltningen
Peter Lönn, kommundirektör
Per- Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur
Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst
Anders Ohlsson, sektorschef för samhällsbyggnad
Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare