Förvaltningsorganisation

Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, kultur och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) samt tre centrala stödfunktioner (ekonomi, personal och utveckling).

Härryda kommun har cirka 2 800 tillsvidareanställda och cirka 500 visstidsanställda eller vikarier. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor har en sektorschef.

Härryda kommuns ledningsgrupp består av kommundirektören, sektorscheferna, ekonomichefen, personalchefen och utvecklingschefen.

Här hittar du bilder på personerna i ledningsgruppen Öppnas i nytt fönster.

Bilden är klickbar.

Förvaltningsorganisation Kommundirektör sektor utbildning, kultur och fritid sektorn för socialtjänst sektorn för samhällsbyggnad sektor för teknik och förvaltningsstöd Centrala stabsfunktioner