Projektfinansiering

2014 inleddes en ny programperiod som sträcker sig till 2020.

Länkar till fonder och program:


COSME

Ett EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Programmet fokuserar särskilt på investeringsinstrument och stöd till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt.
COSME Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erasmus+​

Ett stort program som främjar internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott.
Erasmus+ Länk till annan webbplats.

Europeiska socialfonden (ESF)

En statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige.
Europeiska socialfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Horisont 2020

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 fokuserar på att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre
Horisont 2020 Länk till annan webbplats.

Leader

Göteborgs Insjörike ska under kommande programperiod arbeta enligt en strategi, vars övergripande mål är hållbar besöksnäring och ökat företagande, hållbar landsbygdsutveckling samt förbättrad livskvalitet genom samverkan.
Leader Göteborgs Insjörike Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg IVA Kategatt Skagerrak

Ett EU-program för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan partners från Norge, Sverige och Danmark.
Interreg IVA Kattegatt Skagerrak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg IVB Nordsjön

Arbetar med regionala utvecklingsprojekt i Nordsjöområdet.
Interreg IVB Nordsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg IVB Östersjön

Ett effektivt finansieringsverktyg för samarbete i Östersjöregionen.
Interreg IVB Östersjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till annan projektfinansiering

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats.

Vinnova

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.
Vinnova Länk till annan webbplats.

Länkar till samarbetspartners:

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri EU-rådgivning till svenska små och medelstora företag.
Enterprise europe network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europa direkt

Lokala informationskontor som hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt hitta EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang. Det finns två kontor i regionen, ett i Göteborg och ett i Bollebygd.
Europa direkt kontoret i Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Europa direkt kontoret i Bollebygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige.
Business sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.