Projekt Rävlanda Trädgård 2.0

Projektet kommer att sätta orten Rävlanda på kartan och locka besökare som är intresserade av kombinationen att besöka en fin och levande trädgård belägen i natursköna omgivningar med möjlighet till lek, vila och promenad på tillgängligt elljusspår i naturen.

Aktiviteter i trädgården t ex mat, hantverks- och julmarknader kommer också att locka, liksom skyltinformationen om det speciella landskapet som finns på platsen.

Det unika med projektet är att vi vill visa på konkreta sätt och handlingar för att arbeta med målen i 2030. Vi vill öka kunskapen om ekologisk och hållbar odling, hållbar energi och hur gröna utomhusmiljöer kan öka människors psykiska hälsa och välbefinnande.

Vi ska bygga vidare på och utveckla nya delar av Rävlanda Trädgård. Rävlanda Trädgård har varit ett väldigt framgångsrikt projekt och vi kommer göra en del tillägg men också utveckla fler områden. Vi kommer att anlägga en köksträdgård utifrån begreppet permakultur som i princip betyder hållbart jordbruk. Vi kommer också att iordningställa ett mindre skogsområde till något vi i projektet kallar en Äventyrsskog.

Elever på Hermods trädgårdsmästarutbildning kommer att göra förslag på ritningar som sedan samverkas med trädgårdsföreningen. Eleverna kommer sedan att i samverkan med andra deltagande partners bygga trädgården. Vi kommer också att genomföra ett antal offentliga arrangemang som t.ex. föreläsningar och workshops.

Äventyrsskogen planeras och iordningsställs i samverkan med barn, elever och pedagoger på förskolan och grundskolan i Rävlanda.

Utifrån en samverkan med Arbetsmarknadsenheten och Samordningsförbundet Insjöriket erbjuder vi också möjlighet till naturbaserad rehabilitering.

Projektet avslutas i mars 2022.

Läs mer och besök Rävlanda trädgård