Modig - Mer omsorg med digital teknik

Projektet Modig – "Mer Omsorg med DIGital teknik” ska möjliggöra kompetensutveckling för digitalisering inom vård och omsorg i åtta kommuner.

GR-kommunernas äldreomsorgs- och funktionshinderverksamhet har de senaste åren ställts inför stora utmaningar. En av vår samtids stora utmaningar inom vård- och omsorgssektorn handlar om den demografiska utvecklingen. Befolkningen i Sverige blir allt äldre samtidigt som vi är färre människor som kan ge stöd och hjälp till brukare. En annan orsak är det ökande antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det betyder att välfärden ska klara samma höga servicenivå men med färre resurser.

I projekt är det fokus på att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland anställda inom åtta GR-kommuners äldreomsorg- och funktionshinderverksamhet. Vård- och omsorgspersonal måste få det stöd och resurser de behöver för att hålla jämna steg med de förändringar som digitaliseringen medför. Personalen har ofta varken tillgång till mobila arbetssätt/digitala hjälpmedel, och i de fall tillgång finns kan istället bristande kunskap om dess användningsområde utgöra ett hinder.

Projektet startar 1 april 2019 och pågår under två år.

Logotyp för Europeiska socialfonden