Little footprints leave low carbon footprint behind

Läsåren 19/20 - 21/22 deltar Furuhällsskolan i ett EU-finansierat projekt inom Erasmus+ tillsammans med en förskola/skola i Slovenien, Lettland, Bulgarien och Spanien. Projektet handlar om hållbar utveckling och hur vi kan minska våra ekologiska fotavtryck.

logotyp för EU-projektet Little footprints leave low carbon footprint behind

Representanter från varje land kommer under dessa två år att resa till varandras skolor för att visa upp bra exempel från respektive verksamhet och för att tillsammans driva projektet framåt. Eleverna kommer att involveras både under besöket och genom aktiviteter och projekt vi genomför under dessa två år och som ligger helt i linje med våra styrdokument.

Furuhällsskolan är värdskola i april 2020. Mötesfokuset är ”Sustainable relationships”. Under de dagarna har skolan sin miljövecka och Earth Day kommer att uppmärksammas över världen.

Little footprints leave low carbon footprint behind har fem fokusområden:

  • Hållbar mathållning
  • Avfallshantering
  • Lek- och skolmaterial
  • Utomhuspedagogik
  • Hållbara relationer

Vår förhoppning är också att elever i de olika länderna kan ha ett utbyte med varandra och skapa kontakter som håller även utanför skoltiden.

Deltagande skolor:

  • Vzgojno Izobrazevalni Zavod Antonije Kucler Vrhnika, Vrhnika, Slovenien (förskola 1-6 åringar).
  • Preili izglitotai Latvijai, Preili, Lettland (åk 1-6 skola)
  • Col-legi Sant Roc, Alcoy, Spanien (förskola, grundskola, gymnasium).
  • Kalina Malina, Pazardzjik, Bulgarien (förskola 2-7 åringar).
  • Furuhällsskolan, Mölnlycke, Sverige (F-5-skola).

Koordinator för hela projektet är Slovenien och ansvarig på Furuhällsskolan är Johanna Lagnevall.