Hypatia in Preschool

Hypatia in Preschool är ett Erasmus+ projekt mellan förskolor i sex länder i Europa; Grekland, Norge, Rumänien, Spanien, Sverige och Turkiet. Projektet är till största delen finansierat av Europeiska Unionen. Krokens förskola är koordinator för projektet.

Projektet handlar om att utveckla naturvetenskap, matematik och teknik i förskolan. Varje förskola anordnar en lärandekonferens med studiebesök, workshop och en föreläsning av en universitetsforskare inom ett bestämt tema. Varje förskola samarbetar med ett universitet eller en högskola och ett naturvetenskapligt resurscenter.

Det första mötet mellan förskolornas pedagoger är i Mölnlycke på Krokens förskola där det handlar om ”Outdoor and Math”.

Därefter anordnar CE Zola Villafranca i Madrid i Spanien en konferens om rymden, ”3,2,1 … Blast Off”.

Den tredje konferensen handlar om ”Coding & Shadows” och värd är 11th Nipiagogio Chanion på Kreta, Grekland.

Under hösttreminen 2019 är Eryaman Turkkent Ilkokulu i Ankara, Turkiet, värd för lärandekonferensen som kommer att handla om ”Our Earth & Space”

Åsen barnehage i Levanger i Norge tar upp ”Young Entrepreneurship and outdoor activities”.

Den sjätte konferensen blir i Rumänien på förskolan Gradinita P.P. Sotron i Botosani. Temat för mötet är ”The kindergarten - toys house- science education in Jena Plan pedagogy.

Projekttiden är 1/9 2018 till 31/8 2020.

Projektet ger varje förskola möjligheten att utveckla sin verksamhet med naturvetenskap, teknik och matematik utifrån de övriga förskolornas erfarenheter. Den deltagande förskolepersonalen skapar också nätverk mellan förskolorna.

Projektet har en hemsida där material från konferenserna fortlöpande läggs ut. Länk till annan webbplats.

På grund av coronaviruset har vårens inplanerade aktiviteter fått ställas in. Projekttiden är förlängd till 28 februari 2021.