Hela Norden läser

Hela Norden läser är ett Nordplusprojekt där Furuhällsskolan samarbetar med skolor i Stavanger, på Åland och på Färöarna. Furuhällsskolan är koordinator för projektet. Projektet handlar om att arbeta med att förbättra elevers läsning, att elever ska få möjlighet att samarbeta med elever i andra länder samt att öka deras kunskap om de nordiska ländernas språk och ungdomskultur.

Aktiviteter som ska ingå:

 • för eleverna: logotypetävling, läsning av böcker från de andra nordiska länderna och diskussion om dessa, utbyte av kulturformer såsom sång och dans, digital kommunikation mellan elever i de olika skolorna och ett allmänt fokus på läsning.
 • för lärarna: utbyte av metoder för undervisning samt diskussioner och utveckling av dessa samt projektträffar på samtliga skolor

Deltagande skolor:

 • Á Skúlatrøð är en 1-9 skola på Färöarna som har erfarenhet av att arbeta med ett litet lokalt språk och bedriva undervisning delvis på ett annat språk. Erfarenheten med en tvåspråkighet delar de i någon mån med Ytternäs skola på Åland.
 • Buøy skole är en 1-7 skola i Stavanger, Norge som arbetar med kollegialt lärande som utvecklingsarbete och har även utarbetat metoder för att utveckla djupläsandet.
 • Furuhällsskolan är en F-5 skola i Mölnlycke som i projektet ska bidra med sin erfarenhet av att arbeta med digitala redskap och sin välfungerande fritidsverksamhet där samverkan inom arbetslagen sker rutinmässigt.
 • Ytternäs skola är en 1-6 skola i södra Mariehamn på Åland. De har stor erfarenhet av att arbeta med biblioteket i centrum för verksamheten. Där arbetar man även med till exempel ”läshundar” för att skapa rofyllda lässituationer för eleverna.

Tidsplan

 • November 2021: planeringsmöte på Furuhällsskolan, Mölnlycke
  Mars 2022: projektträff på Ytternäs skola, Mariehamn
  Maj 2022: projektträff på Á Skúlatrøð, Färöarna
  September 2022: projektträff på Buöy skola, Stavanger
  Mars 2023: utvärderingsmöte med skolstudiebesök i Köpenhamn.

Tyvärr har situationen med den pågående pandemin gjort att någon fysisk träff inte kommer att kunna genomföras på Furuhällsskolan under höstterminen 2020, men projektet har startats upp via digitalt möte och digitala kontakter mellan skolorna.

Projektet är finansierat av medel från Nordplus Junior programmet.