From Majority to Everyone

From ”Majority to Everyone” är ett Erasmus+projekt inom förskolan i Härryda kommun, delfinansierat av Europeiska unionen.

Projektet tar sin utgångspunkt i erfarenheterna från ett tidigare förskoleprojekt, ”Shaking the Habitual”, och handlar om mångfald i förskoleverksamheten. Tillsammans med två av de förskolor som deltog i ”Shaking the Habitual” och två nya fortsätter arbetet med att granska arbetet med jämställdhet, stereotypa könsmönster och förskolornas normer.

Inom projektet kommer tre lärandekonferenser att organiseras där förskolepersonal under fem dagar träffas och diskuterar projektets frågeställningar. Vid varje tillfälle kommer också föreläsare från forskarvärlden att delta. Workshops and studiebesök kommer att organiseras vid varje tillfälle.

Mellan konferensträffarna arbetar respektive förskola med projektets frågeställningar via sina fokusgrupper med förskolans barn och med sina kollegor.

De förskolor som deltar i projektet är:

  • Agnebäckens förskola, tillsammans med Salmereds förskola, i Landvetter
  • Nikolaigården – Egalia i Stockholm
  • Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana i Gualtieri i Italien
  • Ina Kindergarten i Berlin i Tyskland
  • Colegio International Torrequebrada i Malaga i Spanien

De frågor som diskuteras är:

  • How to use the meal to create diversity and equality
  • Unequal and different conditions for access to education
  • Equity and respect for diversity in theory and practice
  • Pedagogical documentation as a tool for gender equality
  • Inquiry based learning as an equality gender opportunity to knowledge

Projektet började 1/9 2018 och håller på till 31/8 2020.

På projektets hemsida kan man läsa mer om projektet och dess deltagare. Länk till annan webbplats.

Material från arbetet under lärandekonferenserna kommer fortlöpande att publiceras på hemsidan.

På grund av coronaviruset har vårens inplanerade aktiviteter fått ställas in. Projekttiden är förlängd till 28 februari 2021.