Colourful Children

Colourful Children är ett Erasmus+ projekt som handlar om jämställdhet i förskolan.

Enheten för Utveckling och Flerspråklighet, UF, är Härryda kommuns partner i projektet tillsammans med Rullstenens förskola och Västergärdets förskola. De deltar i projektet tillsammans med förskolor i Portugal, Italien och Spanien. Igualdade.pt, som är en ideell organisation som arbetar med jämställdhetsfrågor i Lissabon i Portugal, är koordinator för projektet som är på tre år och började hösten 2018.

Projektet ska arbeta med att utveckla en metodik för att arbeta med jämställdhetsfrågor inom förskolan i ett samarbete mellan de övriga förskolorna i partnerländerna. Vi i Sverige har huvudansvaret för att leda arbetet med metodutvecklingen i projektet.

Vid tre tillfällen träffas pedagoger från de olika förskolorna vid lärandekonferenser i Spanien, Portugal och Sverige.

symbol träd med färgglada blommor
symbol för eu erasmus+