The right to influence for children and youth

Under tre år kommer Härryda kommun tillsammans med en kommun i sydvästra Kenya utbyta erfarenheter och lärdomar kring barn och ungdomars delaktighet och inflytande i samhället.

Projektet ska ge möjlighet till nya perspektiv och utveckling av verksamheter kring barns och ungas inflytande och delaktighet. Eftersom barns rätt till delaktighet och att få sina röster hörda är en av de grundläggande artiklarna i FN:s barnkonvention kan projektet ge ökade förutsättningar för att bättre leva upp till konventionen.

Två möten per år kommer att ske, ett i vardera kommun. Härryda kommun är först ut att vara värd för den kenyanska delegationen i oktober 2016. Flera verksamheter och tjänstemän kommer att vara berörda av projektet eftersom barn och ungdomars delaktighet är en fråga som kommunen arbetar med på olika plan. Exempelvis både i förskola, grundskola och gymnasium på olika sätt samt med ungdomar och politiker från Ungdomsforum.

Samarbetet som startade sommaren 2016 mellan Härryda kommun och Homa Bay ska pågå under tre år. Projektmedlen kommer från Internationellt center för lokal demokrati (ICLD) som är en Sida finansierad verksamhet. Den gemensamma förhoppningen är att detta är början på ett givande och inspirerande samarbete, med ömsesidigt erfarenhetsutbyte, som varar i flera år framöver.

Logga för ICLD