Internationella projekt

Det finns många parter som på något sätt är inblandade i internationella projekt i Härryda kommun. De flesta projekten är finansierade med hjälp av EU-medel men det finns även andra, exempelvis Sida-finansierade projekt och projekt finansierade från nordiska fonder.

Europeiska unionen arbetar i programperioder. Nuvarande programperiod pågår 2021–2027. Nedan finns information om pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

Kontakt

Se under respektive projekt