Dialog och synpunkter

Genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år kan du påverka utvecklingen i kommunen. Men har du synpunkter, frågor och vill påverka utöver det finns flera möjligheter.

Kontakta verksamheten

Vill du ställa en fråga, lämna en synpunkt, framföra klagomål eller kanske ge oss beröm kan du kontakta berörd verksamhet direkt. Antingen ringer du kommunens kontaktcenter: 031-724 61 00 eller så kan du enkelt göra det via ett formulär.
Lämna en synpunkt
Göra en felanmälan
Kontaktuppgifter till verksamheten och sektorscheferna

Kontakta en politiker

Vi har nästan 100 politiker i Härryda kommun. Alla utom våra tre kommunalråd, är fritidspolitiker. Beroende på vad din fråga gäller kan du vända antingen till någon av ledamöterna eller direkt till partierna.
Kontaktinformation till politikerna
Politiker A-Ö
Kontaktinformation till partierna

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden i mars, maj och november inleds med en frågestund för allmänheten. Vid de tillfällena kan ställa frågor direkt till politikerna. Frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som fullmäktige normalt behandlar. De ska också formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om enskild persons situation får inte ställas.

Politiker på plats - inställt hösten 2021

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har beslutat att ställa in politiker på plats under hösten 2021.
Politiker på plats, tid och plats

Medborgarförslag

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera.
Medborgarförslag

Appen Mitt Härryda

I appen Mitt Härryda kan du dels göra felanmälningar och även tycka till om innehållet i appen och hur det kan bli till mer nytta för dig. Dels används appen för olika medborgardialoger om utvecklingen av Härryda kommun. Du laddar ned appen där appar finns. Appen Mitt Härryda

Polis på plats - måndagar mellan kl 13 och 15

Varje måndag kl 13-15 finns polisen på plats i kommunhusets entré i Mölnlycke. Övriga tider servar receptionspersonalen i enklare ärenden..
Polis på plats