Kvalitet på kommunalt dricksvatten

Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet är mycket god i Härryda kommun. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav, på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument och kund.

Totalhårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH)

Hårdhetsgrad (dH)

Mjukt/hårt

0 - 2,1 dH

mycket mjukt

2,2 - 4,9 dH

mjukt

5,0 - 9,8 dH

medelhårt

9,9 - 21 dH

hårt

> 21 dH

mycket hårt

Finnsjöns vattenverk dH 3 = mjukt vatten

Finnsjöns vattenverk försörjer Mölnlycke, Landvetter och Härryda. Pixbo kan också få vatten från Mölndal av samma kvalitet. Gökskulla och Företagsparken får vatten från Partille, även det vattnet är likt vårt.

Rävlanda vattenverk dH 4 = mjukt vatten

Rävlanda vattenverk försörjer Rävlanda och Hindås.

Hällingsjö vattenverk dH 1,5 = mycket mjukt vatten

PFOS

Härryda kommun har provtagit råvattnet från Finnsjön, Rävlanda och Hällingsjö. Analyserna visar att vårt råvatten innehåller halter långt under de riktvärde som Livsmedelsverket har satt upp. Råvatten är vatten direkt från vattentäkt utan någon behandling.
Perfluorerade föreningar Länk till annan webbplats.
PFOS i västra Ingsjön

Dricksvattnets pH-värde (surhetsgrad) är cirka 8 i kommunens tätorter.

Fluoridhalten är genomgående låg eller mycket låg och vattnet ger därför endast ett begränsat kariesskydd.

 

Kontakt

Vattenproduktion
Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@hvaa.se

Tillsyn och dispensansökan
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se