Lyssna

Återströmningskydd

Alla vattenledningar ska ha återströmningsskydd, kallas även backventil. Det är för att säkra kvaliteten på dricksvattnet.

Det är fastighetsägarens ansvar att återströmningsskyddet är av rätt funktionstyp enligt standarden SS-EN 1717. Vid byten av vattenmätare i äldre småhus sätter kommunen in en enkel backventil om sådan saknas.

Kravet på återströmningsskydd finns för att skydda kvaliteten på dricksvattnet. Vattnet inte ska kunna "åka tillbaka" i ledningen. Vatten förorenat med bakterier från t ex varmvattenberedare och badvatten kan åka tillbaka i ledningsnätet om återströmningsskydd saknas.

För företag finns högre krav på typ av återströmningsskydd beroende på typ av verksamhet , kontakta VVS-montör/rörläggare.

Boverket- återströmningsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Backventiler, exempel på återströmningsskydd.

Backventiler, exempel på återströmningsskydd.