Kommunalt vatten

I Härryda kommun finns tre vattenverk, Finnsjöns vattenverk, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk som försöjer kommunen med dricksvatten.

Vattenkvaliteten är hög och jämn

Dricksvattnet från kommunens vattenverk håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål. Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, både från vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten.

Va-verksamheten garanterar inte ett visst tryck men i praktiken är trycket på 2-7 kg/cm².

Mjukt vatten i Härryda kommun

Vi har mjukt till mycket mjukt vatten i Härryda kommun. Därför ska låg dos av tvätt- och diskmedel användas.
Vattenkvaliteten i Härryda kommun

Dricksvatten är ett livsmedel

Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.

Var rädd om vårt dricksvatten

En vattentäkt ska skyddas från föroreningar som till exempel olja. En liter diesel kan förstöra en miljon liter vatten!

Det här håller vattnet rent:

  • Bara kiss, bajs och toapapper ska i toaletten, inget annat.
  • Använd miljömärkt schampo, tvål och tvättmedel.
  • Lämna in penseltvätt och andra kemikalier på återvinningscentral
  • Lämna gamla mediciner till apotek.
  • Lämna batterier till återvinning.
  • Anslut er till vår insamling av matavfall - det räddar både vattnet och klimatet!

Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Vattenkvalitet

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79 va.avfall@hvaa.se

Anslutning kommunalt VA

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se