Hållbar vattenanvändning

En stor sjö omgiven av skog och gräs. På bilden finns en text "Det är bara vatten".

Foto: Peter van der Meulen

Det allra viktigaste vi har

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Härryda kommun arbetar för en hållbar användning

Härryda Vatten och Avfall AB går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att uppmärksamma vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

― Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Jessica Sténhoff, vd för kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB.

Torka och ökad användning

För Härryda kommun innebär varmt och torrt väder, i kombination med ökad förbrukning när fler tillbringar sommaren på hemmaplan, till låga nivåer i vattentäkterna. Åtgärder som bevattningsförbud har fått sättas in för att förhindra vattenbrist. För att säkra framtida vattenförsörjning, i takt med att kommunen växer, bygger Härryda Vatten och Avfall AB ut vatten- och avloppssystemet i ett stort projekt som ska göra det möjligt att få dricksvatten även från Västra Nedsjön i Hindås. Utöver detta är det också viktigt att öka kunskapen om vattnets värde.

― I Härryda kommun gör vi av med 130 liter vatten/person/dygn. Ett hushåll på fyra personer som borstar tänderna två minuter, två gånger om dagen, kan spara nästan hundra liter vatten – bara
genom att stänga av kranen under tandborstningen. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, säger Jessica Sténhoff.

Tips - så sparar du på vattnet

Vi bygger ut vatten- och avloppssystemet

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Kontakt

Jessica Sténhoff, vd Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se