Fyllning och tömning av pool

Tänk på det här när du fyller din pool

  • Innan du fyller din pool ska du kontrollera att det inte råder bevattningsförbud eller att det finns andra hinder som gör att det är olämpligt att belasta det kommunala dricksvattennätet.
  • Fyll på vatten i lugn takt med en trädgårdsslang eller liknande. Om du fyller med högt flöde kan rost och avlagringar släppa inne i ledningarna och vattnet kan bli grumligt både för dig och dina grannar.
  • Slangens mynning ska vara över vattenytan under hela påfyllningen. Det fungerar då som ett effektivt återströmningsskydd vilket förhindrar risken att förorenat vatten hamnar i dricksvattennätet.
  • Fyll helst poolen nattetid, mellan klockan 21.00 och 06.00, då normalförbrukningen av vatten är som lägst.

Härryda kommun har inte möjlighet att fylla din pool med hjälp av tankbil, spolpost eller brandpost.

Tömning av vatten från din pool

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada djur som lever i vatten. Vatten som
innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Det är
viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av
naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar.

  • Börja med att avklorera ditt poolvatten. Avklorering betyder att du antingen låter vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller att du tillsätter kemikalier i vattnet. Kemikalierna finns att köpa i butiker för bassängtillbehör.
  • Led långsamt ut vattnet genom en tunn slang, till exempel genom att använda hävertmetoden. Låt vattnet i första hand rinna ut på din gräsmatta. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar och vattnet hinner infiltrera ner i marken.
  • Om det finns enskilda vattentäkter i närheten bör du tömma din pool så långt bort från dessa som möjligt.
  • Som en sista utväg ska du tömma ditt avklorerade vatten ut till spillvattennätet. Vid tömning av poolen får du inte ha högre flöde än vad du kan ha vid påfyllning.

Filterrengöring

Led vattnet till spillvattennätet när du spolar och rensar filter.

Välj produkt som har miljömärkning

Läs igenom produktbeskrivningen för din pool, där ska det stå information om reningsmetod och desinfektionsmedel. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du funderar på att använda ett annat medel eller annan metod är det viktigt att det finns bra produktbeskrivning. Vi rekommenderar att du väljer en miljömärkt produkt.