FAQ - Frågor om vatten och avlopp

Här finns vanliga frågor och svar om vatten och avlopp.

 1. Är vattnet mjukt eller hårt?
  Vi har mjukt vatten i Härryda kommun, dosera sparsamt. Vattenkvalitet
 2. Vad är en normal årsförbrukning?
  120-150 m3 per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 m3 per år beroende på hushållets storlek och vanor.
 3. Barnen har flyttat ut, kan man ändra årsförbrukningen?
  Ja, när som helst. Lämna ny avläsning till vårt Kontaktcenter
 4. Vad kostar det för en villa att koppla in sig på kommunalt VA?
  Det beror på tomtstorlek och om dagvatten tas omhand lokalt. Läs om Anslutning till kommunalt VA
 5. Kan jag ha både kommunalt vatten och egen brunn?
  Nej. Undantag är om ledningarna är helt åtskiljda, t.ex. egen brunn till bevattning av trädgården. Detta är för att säkerställa vattenkvaliteten och förebygga risken att vi får in förorenat vatten på ledningsnätet.
 6. När får jag kommunalt vatten?
  Se pågående planer, översiktsplan och bostads­försörjnings­program. Läs om kommunens planarbete.
 7. Missfärgat vatten
  Spola länge. Missfärgning (brun/svart) kan bero på spolningar på nät och flödesändringar. Grått/mjölkigt vatten beror ofta på luft i ledningen. Se felanmälan i högerspalten.
 8. Dålig smak
  Spola kallvattnet, rengör silar som sitter kranarna och fråga om grannarna också har problem med dålig smak på kallvattnet. Om det fortfarande smakar illa, se felanmälan i högerspalten.
 9. Dåligt tryck
  Det kan vara en eventuell läcka. Kolla om silar, filter med mera är igensatta, om grannar har problem. Se felanmälan i högerspalten.
 10. Inget vatten
  Det kan vara en läcka, för lågt tryck. Avstängning av vatten på grund av obetalda räkningar sker först efter skriftligt meddelande. Se felanmälan i högerspalten.
 11. Köks-/Avfallskvarn?
  Det är inte tillåtet att installera en kökskvarn eller avfallskvarn. Ledningsnätet och reningsverken är inte byggda för att transportera bort och behandla matavfall i reningsverken. Vi rekommenderar att man har abonnemang för insamling av matavfall eller komposterar.


Kontakt

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Vattenkvalitet, vattenproduktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@hvaa.se

Felanmälan

Utanför fastighets- och tomtgräns

Felanmälan

Inom fastighets- och tomtgräns

se Gula sidorna, under Rörarbeten.