Vatten och avlopp

Ny webbplats - hvaa.se

Kommunala vatten- och avfallsbolaget Härryda Vatten och Avfall AB välkomnar till nya webbplatsen hvaa.se Länk till annan webbplats.. Där hittar du framöver all information om tjänster för vatten, sophämtning och återvinning.
Till Härryda Vatten och Avfall AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranen är du säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet.
På Harryda Vatten och Avfall AB:s webbplatse, hvaa.se, kan du läsa om hur du ansöker och vilka krav som ställs på byggherren och dig som fastighetsägare.
Ansluta till kommunalt dricksvatten Länk till annan webbplats.

Driftinformation och felanmälan

Information om planerade driftstörningar och akuta avbrott för vatten och avlopp samt hur du gör en felanmälan.
Driftinformation Länk till annan webbplats.
Sms-tjänst för vattenavbrott Länk till annan webbplats.

Tillsammans kan vi spara vatten

I Härryda kommun har brist på vatten under varma och torra sommarmånader lett till bevattningsförd. Hjälp oss undvika det genom att vara sparsam med det kommunala dricksvattnet.

Siffror över hur mycket vatten en person använder på en dag.

Genom att stänga av kranen vid tandborstning, när du tvålar in dig, skalar potatis eller diskar gör du stor skillnad.
Om vi alla hjälps åt att använda vårt dricksvatten till det som det främst är till för, mat, dryck och hygien, så är möjligheten större att det räcker till alla hela året.
Så enkelt sparar du vatten Länk till annan webbplats.
Vårt värdefulla vatten Länk till annan webbplats.

Pooler och badtunnor

Innan du fyller din pool ska du kontrollera att det inte råder bevattningsförbud eller att det finns andra hinder som gör att det är olämpligt att belasta det kommunala dricksvattennätet.
Fyllning och tömning av pooler Länk till annan webbplats.

Förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedsjöarna

Härryda kommun bygger ett nytt vattenverk i Hindås. Befintligt vattenskyddsområde (Västra Nedsjön) kommer att utökas och föreskrifterna uppdateras till nuvarande regelverk.

Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att genomföra samråd med fastighetsägare, företagare samt med övriga intressenter. De upprättar samrådsredogörelse och fastställer beslutet.

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter träder i kraft när beslutet vunnit laga kraft. Det tidigare vattenskyddsområdet för Västra Nedsjön kommer då att upphävas. Mer om förslaget på Härryda Vatten och Avfall AB:s webbplats:
Vattenskyddsområde Nedsjöarna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

Dygnet runt: 031 724 62 05

Ändring av abonnemang, flyttning, fakturor

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Kommunalt VA, anslutning

Vatten och avfall
031-724 6371, 031-724 6228, 031-724 6215
va.avfall@hvaa.se

Enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Slamtömning

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Kvalitet, produktion

Finnsjöns vattenverk
031-88 27 79
va.avfall@hvaa.se

Relaterad information